Source: Uploaded by user via chibo on Pinterest

 

Hôm nay chính thức bắt đầu chiến dịch *Nơi bí mật giữa Sài Gòn* 😀

Advertisements