Một ngôi chùa ở Thủ Đức, đang trong quá trình xây dựng và thi công để đưa vào hoạt động năm 2015. Đây là những góc nhìn nho nhỏ về ngôi chùa này.

 

Source: Uploaded by user via chibo on Pinterest

Source: Uploaded by user via chibo on Pinterest

Source: Uploaded by user via chibo on Pinterest

Source: Uploaded by user via chibo on Pinterest

Source: Uploaded by user via chibo on Pinterest

Source: Uploaded by user via chibo on Pinterest

Source: Uploaded by user via chibo on Pinterest

Source: Uploaded by user via chibo on Pinterest

Advertisements