Đây không phải là một bộ ảnh về Đà Lạt, về những thứ được chụp ở Đà Lạt. Rất tiếc vì chất lượng hình ảnh up bằng wordpress cũng không được tốt như flickr. Chúc 30.04  mọi người vui vẻ.

Advertisements