Hình: Minh Hoàng (chibo)

Nhạc: I don’t Care – Apocalyptica

Advertisements