Cuối tuần, bận bịu học bài thi, không đi đâu hết, nhà làm bánh xếp, đành rằng là dĩ nhiên không thể ngon như ở ngoài tiệm được, tương đối thôi, vui là chính.

Bánh Xếp Process

Trộn Bột

Nhào Bột :> công đoạn nhiều sức nhất để mẹ làm 😀

Nó ra 1 cục như vầy đây

Cắt bột

Tráng la lăn cho mỏng bánh

Cho nhân dzô

Trứng cút nữa

Let’s Chiên

Ngoài Lề

Advertisements