Xem lại những tấm chụp ngoài phố từ hồi tháng 1, phát hiện ra một vài điều, mà hôm nay là ngày Chủ Nhật, nghỉ ngơi, và không làm gì hết. *smile*


Source: Uploaded by user via chibo on Pinterest

Advertisements