Hôm qua tự dưng bắt gặp một đoạn nói chuyện nhỏ của 2 guitarist xuất thân từ Hà Nội, một trong số đó đã vào Sài Gòn vì công việc, người còn lại đang trong giai đoạn đi học và chơi nhạc tại thủ đô.

Hai anh bàn về chuyện thiết bị, 6 dây hay 7 dây, anh lớn hơn liền bảo anh ấy có 1 cây 7 dây, nghe âm trường âm sâu hơn, và anh nói là mấy hôm đi làm ở bar anh mang theo cả 2 cây luôn.

Độ một lát sau, anh nhỏ hơn để status trên facebook: chuẩn bị đi diễn.

Trong khi đó, anh lớn hơn làm việc chính như một designer, còn anh chàng nhỏ tuổi vẫn đang đi học

Bài hát cuối cùng trong CD đầu tay của Susan Wong, một ngày chủ nhật mưa bất thường. 😀

Advertisements