Tất cả những thứ linh tinh dưới đây, vì một số lí do nên đã bị trì hoãn không post, có một số tấm mình rất thích, một số còn lại được lựa từ những tấm hình từ đời não đời nào mang lên đây, xung quanh câu chuyện mang tên “Dạo Phố”.

Ngày mai, là ngày chọn chuyên ngành, nôn nao trong lòng, nhưng tự thân mình nghĩ chuyện đó không quan trọng lắm, bởi vì chuyên ngành nào cũng có cái hay hết, tự bản thân mình cũng tự hào là một sinh viên DC-DK.

Rồi về, mình sẽ viết về mấy cuốn sách, đợi 1Q84, xuống đường…

Đã hàng tháng rồi nhỉ.

 

 

 

 

Advertisements