Cuối cùng thì cũng gặp lại bà 🙂

Là sự chi phối còn hơn cả những niềm vui.

Advertisements