Đây là dưa hấu, từ đâu đến thì không biết.

Hôm nay, nhà thơm phức. Mùi hoa thì không phải, mùi đồ ăn càng không. Là mùi của bột giặt, thơm phức và độc hại. Mấy hôm nay trời mưa vô cớ, dầm dề, dai dẳng, mặt người xám xịt, mặt đường xám xịt. Kể cũng lạ, nhận được 1Q84 trong mấy ngày này, đúng hơn là từ tối qua, vừa học về cắm đầu cắm cổ đọc. Nhét một tấm ảnh hay ho của mình vô làm bookmark. Rồi từ từ.

There’s a light, there’s a sun, taking all shattered ones. (xuống dòng) To the place we belong and his love will conquer all

Advertisements