Một ngày thứ bảy nào đó

 

“Đây là Thế giới của Barnum và Bailey

Tất Cả thẩy đều tột cùng giả dối

Nhưng giả dối cũng sẽ thành sự thật

Nếu em tin vào anh..”

Từ bài hát It’s ony a paper moon

Advertisements