Nguyen Thai Binh Street, District 1, Saigon, Vietnam
September 16, 2012

Và đột nhiên, sự im lặng đó bao trùm, dập tắt những nụ cười chưa thành tiếng. Và nghĩ đến, đường dài, chân mỏi. Đi đến đâu thì không ai biết, cứ đi, đi hoài. Đúng là, một số việc thì có thể làm cùng người khác, một số việc chỉ giành cho bản thân thực hiện một mình. Lòng chỉ mong mọi người hiểu cho.

Advertisements