Nhớ

Vừa sáng sớm hôm nay, thuận tay mở máy, mở luôn iTunes, bỗng dưng mở trúng bài thnks fr th mmrs của Fall Out Boy, nghe mà nhớ. Nhớ cái thời ngày nào trên MTV cũng chiếu đầy nhạc Rock, cái thời mà âm nhạc không lung tung như bây giờ, nhớ những ngày nghêu ngao hát nhạc mà không sợ ai chê cười…

Tái bút: Hình chụp bằng film Uxi 200, một buổi đi chợ trời với Lem.

Advertisements