Cây mười giờ

Chậu cây lát sỏi ở nhà.

Vườn to vườn to, vườn nhỏ vườn nhỏ. Trông mát mắt, trông khá vui.

Vườn to hay nhỏ, cũng không vấn đề chi.

Tái bút: Giờ là mình đi làm nước sốt me, ăn cơm trưa một mình. Cả 2 hình trên đều chụp bằng film Uxi (hoặc Ú XÌ theo cách gọi của Lemm =)) )

Advertisements