“When all you have done is forgotten”

Gotsu Totsu Kotsu, Hydrophobia, tấm hình mình chụp trên điện thoại người khác, nghĩ lại mấy việc đang làm chả có một chút ý nghĩa gì hết, hoàn toàn lãng phí…

Phải bình tâm, không nặng lời, mở mắt thiệt to, mỉm cười ai với ai.

Làm những việc chưa làm một cách trân trọng.

chào ngày mai.

Advertisements