ngày dài tháng rộng.

Deactivate Facebook một thời gian, giảm sài điện thoại một thời gian, mang theo máy compact và máy phim trong giỏ một thời gian nữa. Buồn một thời gian. Nhưng độc lập, nhưng tĩnh tại, ngày dài tháng rộng, bản thân đếm không xuể, buồn không xuể. Buồn mình là nhiều. Ngồi ôn bài, nhìn lên trời, nghĩ bâng quơ.  “nghe gió hát”

Advertisements