Hôm nay là sinh nhật John Lennon, ít nhiều thì ai cũng biết đến ông với tư cách là một thành viên của ban nhạc The Beatles. Đặc biệt là mấy bài siêu nổi tiếng như Yesterday hay Come Together (sau này M.Jackson cover lại)

Ngoài ra ông cũng là một nhà hoạt động chống đối chiến tranh, đặc biệt là chiến tranh tại Việt Nam, cuối bài là “Give Peace a Chance” có thể thấy diễu hành khắp mọi nơi trên nước Mỹ, kêu gọi chấm dứt chiến tranh Việt Nam, cầm cờ của nước Việt Nam. Để thấy, không chỉ chúng ta chống đối chiến tranh, mà là toàn thể mọi người.

John Lennon và vợ – Yoko Ono

Hình trên được in trong rất nhiều áo (đặc biệt dễ tìm ở một số shop áo rock) của John Lennon và vợ, mới hồi đầu thấy anh Tuấn Microwave mặc áo này màu xám, thích lắm, nhưng phải tận đến 2 năm sau mình mới thật sự thấy những áo in hình này được bán đại trà.

“Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people living life in peace

You, you may say
I’m a dreamer, but I’m not the only one
I hope some day you’ll join us
And the world will be as one”

Trích Imagine – John Lennon

Come Together

Hey Jude

Give Peace a Chance

Imagine

Advertisements