Một ngày nào đó, cuối tháng 9, ba mua 2 chậu hoa mười giờ về trồng, thay thế cho cây mai đã chết. Một ngày cuối tuần vui vẻ.

Tái bút: đến giờ, bông vẫn chưa nở, nhưng không sao hết, cứ đợi rồi xem.

Advertisements