Lại một ngày 27 nữa, tâm trạng thất thường, suy nghĩ thất thường. Ước gì, 12 tháng trong năm không tháng nào có ngày 27. Mặc dù tháng nào có vui bao nhiêu, rực rỡ bao nhiêu (như tháng mười này) thì ngày 27 cũng là một ngày tệ, tâm trạng ảm đạm, cơ thể ảm đạm.

Thiết nghĩ, đến khi nào lưỡi mới lành hẳn đây?

Advertisements