đồ chơi :))

đồ chơi bạn kia tặng. hẹn cả năm luôn rồi mới tặng, nhưng không sao, hôm qua là một ngày vui vui vui (cười).

 

Advertisements