ở trên đời có vài loại sướng. loại thứ nhất là loại vừa mua được máy ảnh/ ống kính mới, mang ra test tùm lum các thứ, từ cái nhỏ nhất. loại thứ 2 là tất cả những cái sướng còn lại

ở trên đời có vài loại sướng. loại thứ nhất là loại vừa mua được máy ảnh/ ống kính mới, mang ra test tùm lum các thứ, từ cái nhỏ nhất đến cái bự nhất. loại thứ 2 là tất cả những cái sướng còn lại bao gồm cả rửa ảnh, chụp được khoành khắc tốt, ăn một món ăn ngon, nghe một bản nhạc hay; hoặc là ngồi suốt buổi ở đâu đó, nhìn em

Advertisements