Last of 2012 - Year of Surprise

Last of 2012 – Year of unpredictability

Overdose nói vui miệng thì giống giống overexposure. Chỉ là Overdose ở trạng thái lý tính mãnh liệt hơn, gọi là “quá liều”. Nói đến overdose là tại vì sáng nay mình bị overdose bún xào :”> bún xào ngon ngon ở trước sở thú, nghèo nàn nhưng ngon kinh khủng, ai mà đoán được 😦

 

Advertisements