Tuổi 20, tuổi cuối cùng của 20 năm dài đằng đẳng, của những bước ngoặc lớn, của những ngờ vực nho nhỏ. Áp lực, hời hợt và phù phiếm.

Dự định về dăm ba nhìn ảnh chụp kỉ niệm sinh nhật cũng quên mất. Buồn, tuổi trẻ qua đi một nửa. Cả Triệu người – Chỉ vài người thân. Mỗi người hiểu mình một ít, giống như Murakami nói vậy “what people see is just something floating in the surface”…

Ngày đầu tiên sống ở tuổi 21, không vui.

Advertisements