Sáng dậy sớm, hôm nay thấy mệt mệt trong người, tí phải đi ăn sáng, đi đâu đó. À mà tự dưng sáng sớm dậy, Addicted to me cứ chạy chạy trong đầu…

Mấy giai điệu đầu bài, dễ nhớ, tưng tưng nhưng buồn buồn

Advertisements