_MG_8413

một cái máy ảnh mới hai đứa cùng sài.

một niềm tin lớn.

một người thân bệnh hoài chưa khỏi.

có một tháng mười khó khăn trong đời

Advertisements